Modrý a rudý/Šest já synů porodila

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Celičký jsi, hochu, můj Modrý a rudý
Šest já synů porodila
written by Fráňa Šrámek
Sotva se drží na nohou
Info Simple bw.svg Modrý a rudý: Information and licence SemiPD-icon.svg
Šest já synů porodila
(Jedna matka zpívá)


Šest já synů porodila,
a co já se namodlila,
by mně Panna Maria
- hajej, synku, - haji - ja -
dala mléka dobrýho,
abych si tě, ty můj synku,
vychovala hodnýho.

Šest jich přišlo znenadání,
a to bylo požehnání,
a my všichni plakali,
a když život nosit přestal,
ruce nosit počaly -
chraň vás pánbu, děti mí,
byste byli jednou zlí,
byste jednou na svých rukách
moje těžké srdce v mukách
širým světem roznesli...

A z těch šesti mladých proutků
já tu ve svém smutném koutku
pletla košík zelený,

a jak jsem ho svazovala
srdce svého kořeny,
tolik jsem se těšívala,
že když krev ho svazovala,
bude pořád zeleným...

Ale... od krajského města
sem k nám vede bílá cesta -
Ježíši a Maria!
Chlapci moji, haji - ja, haji - ja...
Z ruky košík zelený,
s mého srdce kořeny
potvora vyrvala
a... zpívala!
Cesta bílá, nutno jít.
Táta prál, to že tak...
musí být.
A prál:
- - - - - - - - - -
císař že musí
vojáky mít...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ach,
chraň vás pánbu, děti mí,
byste byli jednou zlí,
byste jednou na svých rukách
moje těžké srdce v mukách
šírým světem roznesli...