Project:Inclusion policy/cs

Free texts and images.
Jump to: navigation, search


Autorskoprávní poznámky

Cílem této webové prezentace je zveřejňovat texty a jiné dokumenty, které jsou volným dílem nebo stojí pod svobodnou licencí.

Projekt Bibliowiki má sídlo v Kanadě a podléhá tedy kanadskému autorskému právu. Pokud není jinak uvedeno, nacházejí se zde publikované texty pod svobodnou licencí nebo jsou volným dílem. Licenční status musí být vyznačen u každého textu či jiného materiálu buď přímo nebo jasným odkazem na příslušný sborník ap.

Pro kanadské autorské právo v zásadě platí následující:

Licence

Povolené licence

Projekt Bibliowiki akceptuje texty, které se v Kanadě považují za volné dílo nebo jsou licencovány některou z následujících licencí:

Viz i Licence CC na Wikipedii.

Nepovolené licence Následující, dříve povolené licence již nelze používat:

To se týká i licencí překladů.

Díla na Bibliowiki

Jazyky

Současně jsou na projektu Bibliowiki jazykové sekce anglická, francouzská, ruská, německá, španělská, čínská, latinská, polská a česká. Jiné jazyky mohou být povoleny za předpokladu, že se o texty bude někdo patříčně starat.

Kde publikovat

Přijímáme zde tedy texty, které z autorskoprávních důvodů nemohou být zveřejněny na stránkách projektů Wikizdroje. Výjimkou mohou být však autoři, jejichž texty na Wikizdrojích jsou povoleny jen z části.

Původní texty

Texty, které nebyly zveřejněny již dříve jinde, zde publikovány být nemohou.

Disclaimer

Bibliowiki nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah zde umístěných textů, tuto nesou přispěvatelé, které tímto prosíme, aby přípustnost jimi vložených textů zkontrolovali.